FASB

Účetnictví 

Rada FASB vydává aktualizaci standardů související s reformou referenčních sazeb

Dne 12. března 2020 vydala americká Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) aktualizaci účetních standardů ASU č. 2020-04 „Usnadnění dopadů reformy referenčních sazeb na finanční výkaznictví”. Stejně jako Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB), která tak učinila v září 2019, FASB reaguje na plánovanou reformu sazeb IBOR, na plánované ukončení používání referenční sazby LIBOR ke konci roku 2021 a na dopad těchto změn na finanční účetnictví. Tato úprava standardu je platná od 12. března 2020 a bude platit omezeně, a to do 31. prosince 2022. 

24. 3. 2020
Účetnictví 

Nově zveřejněna sada otázek a odpovědí týkajících se standardu pojednávajícím o modelu očekávaných úvěrových ztrát (ASC 326)

V červenci 2019 americká Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) vypracovala a zveřejnila užitečný dokument, jenž by měl společnostem pomoci objasnit otázky související s aplikací ustanovení z Aktualizace účetních standardů č. 2016-13, Finanční nástroje – úvěrové ztráty (Téma 326): Ocenění úvěrových ztrát u finančních nástrojů. 

26. 8. 2019