Finanční uřad

Právo 

Daňové správy v rámci střední Evropy zpřísňují své postupy

Finanční úřady napříč střední Evropou významně zpřísnily své postupy, a to jak ve vztahu k množství prováděných kontrol, tak i ke způsobu, jakým jsou tyto kontroly vedeny. Primární oblastí, na kterou se finanční úřady zaměřují, je oblast DPH a převodních cen. Ve většině zemí střední Evropy správci daně požadují po daňových subjektech při daňových kontrolách stále větší množství důkazních prostředků a začali svou pozornost zaměřovat také na nastavení procesů uvnitř společností. 

19. 6. 2018
Daně 

Finanční úřad vás nemůže kontrolovat donekonečna

Finanční úřady mohou daňové subjekty kontrolovat a doměřit jim daň pouze ve lhůtě pro stanovení daně. Běh této lhůty přitom stále vyvolává otázky. K jedné z nich se v nedávné době vyslovil i Nejvyšší správní soud, když uvedl, že žádost o mezinárodní spolupráci v některých případech nestaví lhůtu pro stanovení daně. Toto rozhodnutí bude mít zásadní dopady. Některé probíhající daňové spory totiž mohou skončit tím, že finanční úřad nebude schopen doměřit daň právě z důvodu prekluze. 

3. 5. 2018
Daně 

Daňové přiznání aneb když nejde jen o příjem ze zaměstnání

S blížícím se koncem března se daňoví poradci setkávají se spoustou dotazů svých klientů a známých, zda se jich také netýká podání daňového přiznání. Nejde jen o příjmy ze zaměstnanání, dani podléhají například honoráře z přednášek, odměny členů výboru SVJ či příjmy z nájmu. Zkrátka... Je potřeba dávat si pozor a nezapomínat. Jinak to daňový úřad udělá za vás. 

15. 3. 2018