GFŘ

Daně 

Nový pokyn pro převodní ceny a český překlad aktualizované Směrnice OECD

Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo nový Pokyn D–34 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky. Tento pokyn nahrazuje dosavadní Pokyn D-332. Zároveň s novým pokynem byl ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5/2019 uveřejněn také český překlad Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy ve verzi Směrnice z roku 2017. 

18. 6. 2019
Účetnictví 

Nevyčerpaná dovolená – účtovat jako rezervu, nebo jako dohadnou položku?

Názor na to, do jakého období a jak mají být zachyceny náklady na nevyčerpanou dovolenou, se v čase měnily. Nejprve se neúčtovalo vůbec, potom prostřednictvím dohadných položek a nakonec s použitím rezerv. Protože dodnes řada účetních jednotek váhá, jak při účtování nevyčerpané dovolené postupovat, pojďme si připomenout původ pochybností a následně odpovědět na tuto otázku. 

17. 4. 2019
Daně 

U koho vzniká bezúplatný příjem při současném skončení nájemní a podnájemní smlouvy?

V případě, kdy vlastník nemovitosti umožní nájemci provést a následně odepisovat technické zhodnocení bez jeho úhrady při skončení smlouvy, vzniká vlastníkovi bezúplatný příjem, který musí zdanit ve svém základu daně. Novela platná od 1. 7. 2017 umožnila, aby takové technické zhodnocení provedl a odepisoval nejen nájemce, ale jakýkoliv oprávněný uživatel majetku, například i podnájemce. Jak se s takovým technickým zhodnocením vypořádat při skončení podnájemní smlouvy, však zákon již neřeší. 

6. 3. 2019
Daně 

Nový pokyn GFŘ k závaznému posouzení k převodním cenám a ke způsobu určení základu daně pro stálé provozovny

Dne 9. listopadu 2018 byl ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí zveřejněn nový pokyn Generálního finančního ředitelství D – 32 k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stále provozovny (dále též společně „závazná posouzení“). 

27. 11. 2018
Daně 

Nepřehlédněte: Zářijové novinky v DPH

Generální finanční ředitelství se na svých webových stránkách vyjádřilo k problematice opravy základu daně u plnění uskutečněných pro dlužníka v úpadku, Soudní dvůr EU se zabýval pravidly osvobození služby spočívající v zajištění převodu finančních prostředků a Evropská komise připravila další z návrhů na změny ve fungování intrakomunitárního obchodu se zbožím. Čtěte novinky z oblasti DPH. 

29. 8. 2018