IAS

Účetnictví 

Aplikace modelu očekávaných úvěrových ztrát dle IFRS 9 na obchodní pohledávky

Standard IFRS 9 Finanční nástroje je účinný pro roční účetní období počínající 1. lednem 2018 nebo po tomto datu. Nové požadavky na znehodnocení obsažené v tomto standardu budou mít dopad na většinu účetních jednotek, nikoliv pouze na velké finanční instituce. Také všechny účetní jednotky, které evidují významné obchodní pohledávky, smluvní aktiva či pohledávky z leasingu, by se měly ujistit, že zavedly vhodné procesy pro výpočet očekávaných úvěrových ztrát. 

21. 10. 2018