Ministerstvo průmyslu a obchodu

Daně 

Příprava druhé veřejné soutěže programu TREND

Technologická agentura České republiky plánuje na 4. prosince vyhlášení druhé veřejné soutěže programu TREND, zaměřeného na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, konkrétně podprogramu 2 – Nováčci. Cílem programu TREND je podpora projektů zaměřených na zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také na podporu pronikání na nové trhy. Podprogram 2 si pak klade za cíl především podpořit výzkumné a vývojové (dále jen „VaV“) aktivity podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, a to hlavně u uchazečů, kteří nerealizují VaV aktivity na pravidelné bázi. Program zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poskytovatelem podpory je však Technologická agentura ČR. 

20. 11. 2019
Daně 

IT firmám hrozí, že jim nebudou vyplaceny dotace

Během auditu dodržování pravidel veřejné podpory bylo zjištěno, že v programu ICT a sdílené služby mohly být u projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií propláceny prostředky na mzdové výdaje zaměstnanců, kteří již ve firmě pracovali. Na základě evropských nařízení ale může být podpora určena pouze na nově vzniklá pracovní místa. Dvě již uzavřené výzvy jsou tak v rozporu s pravidly veřejné podpory. 

23. 4. 2018