Obnovitelné zdroje energie

Daně 

Vyhlášení prvních plných výzev programu RES+

V Modernizačním fondu byly vyhlášeny první tzv. ostré výzvy v dalším programu, tentokrát v programu RES+, zaměřeném na podporu instalace nových a modernizaci stávajících obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství. Do 1. února letošního roku bylo možné podávat předběžné registrační žádosti, na jejichž základě bude nyní možné podávat žádosti plné v rámci aktuálně vyhlášené výzvy. 

21. 6. 2021
Daně 

Pátá výzva programu Obnovitelné zdroje energie

Pátá výzva programu Obnovitelné zdroje energie je zaměřena na podporu projektů využívajících k výrobě a distribuci energie obnovitelné zdroje energie. Mezi podporované aktivity patří například výstavba větrných elektráren, instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel, instalace solárních termických systémů, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren či vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny. 

23. 8. 2019