Zaměstnávání cizinců

Daně 

Modrá karta pro cizince: jak ji získat a jaké výhody přináší?

Vysoce kvalifikovaná pracovní síla, zvýšení konkurenceschopnosti, vyrovnávání rozdílů mezi regiony, to jsou některé z pojmů, které se pojí s institutem modré karty, a jsou to také hlavní důvody, proč byl právě tento typ povolení na území států Evropské unie zaveden. Modrá karta je povolení, jehož primárním cílem je přilákat do EU kvalifikované cizince ze třetích zemí. Platí ve většině států EU (kromě Dánska a Irska), což zaručuje jednotný přístup k zaměstnávání cizinců. Díky řadě výhod pro držitele nabývá tento typ povolení v posledních letech na stále větší popularitě. 

22. 4. 2021
Daně 

Vládní programy ekonomické migrace a jejich současné využití

Od září 2019 jsou vládní programy ekonomické migrace sjednoceny a zjednodušeny na tři základní projekty: Program kvalifikovaný zaměstnanec, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál. Všechny tyto programy mají stejné pojítko: jsou schopny reagovat na aktuální stav trhu práce a zjednodušují a zrychlují migrační postupy. Českým společnostem přinese zařazení do jednoho z programů větší konkurenceschopnost při zaměstnávání cizinců. V současné době plní i dodatečnou funkci, která spočívá v tom, že v době, kdy české ambasády v zahraničí omezily přijímání žádostí o pracovní víza, jsou programy jedinou cestou, jak získat zahraniční pracovníky. 

15. 6. 2020
Daně 

Smluvní volnost při zaměstnávání cizinců

Dočasná nezaměstnanost, převedení na jinou práci, neplacené volno. Mnohdy zapomenutá ustanovení zákoníku práce byli zaměstnavatelé nuceni s ohledem na současnou situaci opět oprášit. Zaměstnanci nechtějí přijít o práci, a proto obě strany hledají vzájemně vyhovující řešení. Smluvní volnost v mezích zákoníku práce má však své hranice i v zákonu o pobytu cizinců. Pojďme si shrnout, na co je potřeba myslet při úpravě pracovních poměrů cizinců, kteří zde pobývají za účelem výkonu práce. 

25. 5. 2020