Lidé 

Trendy v oblasti lidského kapitálu: Roste význam jednotlivců i společensky odpovědných firem

Firmy už dávno nejsou hodnoceny jen podle dosažených výnosů a úspěchu na trhu, na významu nabývají vztahy se zaměstnanci, dodavateli i lokálními komunitami. Podniky jsou hodnoceny podle toho, jak se s nimi dokáží vypořádat a jaký dopad mají jejich aktivity na společnost jako takovou. Co ještě rozhoduje? Seznamte se s výsledky našeho globálního průzkumu v oblasti lidského kapitálu pro rok 2018.

Vztahy se zákazníky, zaměstnanci i lokálními komunitami jsou z pohledu firem stále důležité, nicméně klíčový je dopad, jaký podnik má na samotnou společnost. Svou roli hraje také zapojení vedení do strategických projektů nebo práce s daty, což je pro HR bezesporu velká příležitost, ale současně i výzva, zejména pokud jde o bezpečnost.

Motorem změn jsou společenské, ekonomické a politické změny, ke kterým došlo od globální ekonomické krize v roce 2008. Mezi lidmi se objevila frustrace ze selhání finančních jistot a postupně se navyšovala nedůvěra ve společenské a politické instituce. Objevil se tu prostor pro nové hráče, kteří tuto mezeru zaplní a oči veřejnosti se nyní stále více upínají k obchodním lídrům na trhu.

Proč došlo ke změnám? Rozhodly tři hlavní faktory:

 • Vzrostl význam jednotlivců, generace mileniálů přichází s novými požadavky i vzorci chování
 • Veřejnost se aktivně podílí na řešení společenských problémů ze strany firem a soukromých organizací
 • Technologický rozmach na jedné straně vytváří řadu nových příležitostí, na druhé velké výzvy, na něž musí firmy reagovat

10 trendů, které v roce 2018 ovlivní oblast lidského kapitálu

 1. Souhra a spolupráce vedení společnosti
  Pro společensky odpovědné firmy je zásadní propojení a spolupráce na úrovni nejvyšších pracovních pozic. Jednotlivci musejí ovládnout jak týmovou práci, tak rozvoj své vlastní agendy.
 2. Spolupráce mimo firmu
  S ohledem na pracovní sílu je důležité navazovat spolupráci i mimo vlastní organizaci. Počet lidí, kteří pracují na volné noze, totiž stále stoupá.
 3. Sytém nových odměn
  S rostoucí rolí jednotlivců se zvyšuje poptávka zaměstnanců po více personalizovaných a flexibilních odměnách, a to se zaměřením na férový a otevřený plat.
 4. Proměna kariérní cesty
  Organizace si osvojují nový model, ve kterém se více soustředí rozvoj jednotlivce, jeho prozkoumání více rolí a neustálý rozvoj.
 5. Připravenost na dlouhověkost
  Společnosti, které hledí dopředu, vidí dlouhověkost a stárnutí populace jako příležitost a šanci, jak dosáhnout rozmanitosti, a zároveň jak reagovat na společenskou výzvu.
 6. Dopady na společnost
  Společnosti napříč obory řeší stále více témata, jako jsou rozmanitost, rovnocenné platy mužů a žen, imigrace nebo klimatické změny. Právě zájem o tato témata může mít pozitivní vliv na to, jak veřejnost firmu vnímá.
 7. Osobní pohoda, tzv. „well-being“
  S tím, jak se postupně smazávají hranice mezi prací a osobním životem, investují firmy do širší nabídky podpory fyzické i duševní pohody zaměstnanců.
 8. Umělá inteligence, robotika a automatizace mění pracovní trh
  S nástupem nových technologií se mění poptávka firem po zaměstnancích. Do popředí se dostávají schopnosti, které stroje nemohou zvládnout, jako jsou řešení problémů, společenské dovednosti, kreativita apod.
 9. Propojené pracoviště
  Nové komunikační nástroje umožňují zaměstnancům pracovat odkudkoliv a kdykoliv a nastavují nové formy spolupráce. Mohou být díky tomu firmy také extrémně produktivní?
 10. Data jednotlivců
  Firmy a jejich HR oddělení mají k dispozici obrovské množství dat o lidech. To je bezpochyby velká příležitost, ale zároveň také riziko. Organizace se musejí zaměřit především na bezpečnost, transparentnost a dostatečnou komunikaci, aby se vyhnuly případným problémům.

Zajímají vás i další zjištění z našeho průzkumu, kterého se zúčastnilo 11 tisíc respondentů ze 124 zemí světa včetně České republiky? Stáhněte si studii Globální trendy v oblasti lidského kapitálu 2018: Společensky odpovědné firmy na vzestupu.

Studie Deloitte HR trendy Společenská odpovědnost Well-being Osobní pohoda Lidský kapitál HR Nová kariéra Mileniálové
Lidé  Právo 

Nejzásadnější změny v oblasti pracovní migrace po novelizaci zákona o pobytu cizinců

Novela Zákona o pobytu cizinců, která byla podepsaná prezidentem ČR 4. července 2019 a v současné době byla odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů, by měla vejít v platnost v srpnu 2019. Prováděcí předpisy, které jsou součástí novely, by měly vejít v platnost v září 2019. Změny na základě transpoziční směrnice EU umožní zahraničním studentům vysokých škol a vědeckým pracovníkům na území ČR pobývat až 9 měsíců po ukončení studijní nebo výzkumné aktivity na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. 

15. 7. 2019
Lidé 

Finanční instituce musí zavést zásady odměňování všech zaměstnanců a identifikovat ty, kteří mají vliv na rizikový profil společnosti

V průběhu deseti let, která uběhla od poslední globální ekonomické krize, orgány regulace a dohledu po celém světě a zejména v Evropské unii vypracovaly řadu nařízení, směrnic a opatření, jejichž primárním cílem je zvýšit stabilitu finančního trhu, upravit nároky na řízení rizik a zajistit jeho transparentnost. V současné době se očekává, že evropské regulatorní orgány omezí vývoj nových robustních regulací a soustředí se na realizaci procesu revize a vyhodnocení compliance povinných institucí s již existujícím regulatorním rámcem. V tomto kontextu je proto vhodné provést interní revizi správnosti implementace souboru regulací. Jak je to v praxi s problematikou odměňování zaměstnanců a dalšími požadavky na tuto oblast? 

8. 7. 2019
Lidé  Deloitte živě 

Kritické myšlení: Cesta k profesnímu růstu i osobnímu rozvoji

Nepodléhat prvnímu dojmu, nepřebírat slepě názory druhých, udržet si odstup a být schopen vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností – to jsou schopnosti, které jsou nezbytné pro orientaci v nepřeberném množství informací, které se na nás každý den valí ze všech stran. Ať už mluvíme o soukromém či pracovním životě, bez kritického myšlení se v budoucnu zkrátka neobejdeme. Lze se této schopnosti naučit? A jaké jsou její praktické přínosy? Na tyto a další otázky jsme se zaměřili na třetím z našich MeetUp setkání, kde mladým lidem přinášíme semináře a workshopy věnované trendům z oblasti budoucnosti práce. 

10. 6. 2019