Brexit

Daně 

Brexit z imigračního pohledu

Dne 31. ledna 2020 opustilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) Evropskou unii na základě podmínek sjednaných v tzv. Výstupové dohodě, která vstoupila v účinnost 1. 2. 2020. Z ní vyplývá, že občanům UK momentálně pobývajícím v České republice budou zachována až do konce života (při splnění určitých podmínek) práva v oblasti pobytu, přístupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení. 

20. 1. 2021
Daně 

Brexit: Koordinace sociálního zabezpečení

Po dlouhých rozhovorech mezi vládou Spojeného království a Evropskou komisí bylo nakonec dosaženo Dohody o obchodu a spolupráci. Ta mimo jiné obsahuje také Protokol o koordinaci sociálního zabezpečení. Většina „nových“ situací týkajících se pohybu osob mezi Spojeným královstvím a členskými státy EU (dále jen „EU“) je tak od 1. ledna 2021 ošetřena stejně jako „staré“ situace, na které se aplikovala pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení a které mohou být nadále kryty Dohodou o vystoupení Spojeného království z EU. 

14. 1. 2021
Daně 

Brexit: Daň z příjmů právnických osob

Evropská unie a Velká Británie se nakonec shodly na podmínkách obchodní dohody a podařilo se jim dojednat pravidla vzájemných vztahů v různých oblastech. Nicméně z pohledu daně z příjmů právnických osob je pořád nutné mít na paměti fakt, že Velká Británie již není členským státem EU (ani EHP), a ani uzavřená dohoda na této skutečnosti nic nemění. Co tedy znamená odchod Velké Británie pro oblast daně z příjmu právnických osob? A na jaké změny by se měly firmy připravit? 

13. 1. 2021
Daně 

Brexit aktuálně: hrozí odchod Británie bez dohody

S blížícím se koncem jedenáctiměsíčního přechodného období, které započalo vystoupením Velké Británie z EU k 31. lednu 2020, se brexit stává opět často skloňovaným tématem. Probíhající jednání o budoucím uspořádání obchodu mezi EU a Velkou Británií nejsou jednoduchá a v médiích se objevují silné politické proklamace. Pokud se nepodaří dojednat dohodu mezi EU a Velkou Británií, bude vzájemný obchod upraven pouze pravidly WTO, což mimo jiné znamená, že při dovozu z Velké Británie do EU budou uplatňovány tzv. smluvní celní sazby, které dnes EU používá například ve vztahu k Číně, Rusku či USA. 

17. 9. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [listopad 2019]

V poslední době několik států, kromě jiných např. Curaçao, Britské Panenské ostrovy, Jersey a Guernsey, zavedlo pravidla definující ekonomickou podstatu, na jejichž základě se odvozuje zdanitelná přítomnost (tzv. taxation nexus). Generální advokátka Soudního dvora Evropské unie vydala stanovisko k případům týkajícím se odpočtů ztrát v přechodném období, belgického režimu srážky pomyslných úroků a svobody usazování společností. Ve Spojených státech jsou nově k dispozici pokyny ke zdanění virtuální měny. Belgie se připravuje na brexit. Předběžná daňová rozhodnutí vydaná v Lucembursku před 1. lednem 2015 budou platit pouze do konce roku 2019. Evropská unie vydala novou verzi seznamu nespolupracujících jurisdikcí. 

22. 11. 2019