Daňový balíček

Daně 

Zdanění hazardních her po jednání Poslanecké sněmovny ČR

Sněmovní tisk č. 509 – vládní návrh, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, jímž se mimo jiné novelizuje i zákon č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) –, prošel v Poslanecké sněmovně ČR třetím čtením a dne 8. 11. 2019 byl postoupen do Senátu ČR k dalšímu projednání. Novinky, které tento sněmovní tisk obsahuje, tak mohou být potenciálně schváleny a nabýt účinnosti i v očekávaném termínu, a to k 1. 1. 2020. 

20. 11. 2019
Daně 

Změny týkající se celních záruk u dočasného uskladnění a zvláštních celních režimů – DPH se nově nebude zajišťovat

Dne 15. března 2019 podepsal prezident republiky zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). Jeho součástí je také dlouho očekávaná změna celního zákona, jež upravuje požadované zajištění celního dluhu u dočasného uskladnění a u zvláštních celních režimů (mimo režim tranzitu). Nově nebude celní správa požadovat zajištění DPH. 

20. 3. 2019