Daňový balíček

Daně 

Daňový balíček: změny daňových odpisů od 1. 1. 2021

Daňový balíček, resp. zákon č. 609/2020 Sb., vyšel ve Sbírce zákonů ČR dne 31. prosince 2020 a nabyl tak účinnosti k 1. 1. 2021. Účinnost zákona byla v prosinci 2020 předmětem diskusí, kdy bylo otázkou, zda prezident odmítnutím podpisu zákon vetoval, či nikoliv, a v návaznosti na to opozice zvažuje v této věci podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR. Ať už tato politická debata bude pokračovat jakkoli, vycházíme-li z účinnosti k 1. 1. 2021, je třeba s daňovými novinkami roku 2021 pracovat již nyní. Jedná se totiž o velmi aktuální téma, a to především v oblasti daňových odpisů, které lze dle přechodných ustanovení za určitých podmínek uplatnit i zpětně do roku 2020. Daňový balíček přinesl v rámci boje proti koronavirové krizi hned tři změny v oblasti daňového odpisování a právě jim se budeme v článku věnovat. 

19. 1. 2021
Daně 

Daňový balíček nabyl účinnosti 1. 1. 2021

I přesto, že prezident Miloš Zeman odmítl podepsat novelu zákona o daních z příjmů pro rok 2021 (sněmovní tisk 910), byla novela 31. 12. 2020 vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 609/2020 Sb. a nabývá tak účinnosti ke dni 1. 1. 2021. Účinnost zákona však může být ovlivněna diskusí, zda prezident odmítnutím podpisu zákon vetoval, či nikoliv, a případným podáním ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR. 

4. 1. 2021
Daně 

Letní daňové novinky roku 2020

V našich předchozích článcích jsme vás již několikrát informovali o připravovaných změnách, které zahrnuje tzv. implementační balíček, kterým se upravují některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů EU. Tento počin Ministerstva financí ČR obsahuje za daňovou oblast drobné změny zákona o daních z příjmů, dále významnější úpravu mezinárodních transakcí v zákoně o dani z přidané hodnoty a v neposlední řadě přináší dlouho avizovanou povinnost oznamovat přeshraniční uspořádání, a to v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní. 

17. 9. 2020
Daně 

Zdanění hazardních her po jednání Poslanecké sněmovny ČR

Sněmovní tisk č. 509 – vládní návrh, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, jímž se mimo jiné novelizuje i zákon č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) –, prošel v Poslanecké sněmovně ČR třetím čtením a dne 8. 11. 2019 byl postoupen do Senátu ČR k dalšímu projednání. Novinky, které tento sněmovní tisk obsahuje, tak mohou být potenciálně schváleny a nabýt účinnosti i v očekávaném termínu, a to k 1. 1. 2020. 

20. 11. 2019