EU

Daně 

Zavedení dodatečných cel na zboží pocházející z USA

V březnu 2018 zavedly USA na dobu neurčitou dodatečná cla pro dovozy určitých výrobků z hliníku (10 %) a oceli (25 %) za účelem ochrany domácích výrobců. Výjimku, která platila pro dané zboží pocházející z EU, Kanady a Mexika do 31. 5. 2018, se nepodařilo v rámci jednání s USA prodloužit. V reakci na skutečnost, že od 1. 6. 2018 podléhají dodatečným clům také dovozy z EU do USA, iniciovala EU zavedení obchodních protiopatření. 

20. 6. 2018
Daně 

Pracujete v jiném členském státě EU? Zkontrolujte si odvody pojistného!

Jednoho dne usoudíte, že nastal čas pracovně zvolnit a rozhodnete se požádat o starobní důchod, na který máte podle věku nárok. Žádné problémy neočekáváte, celý život jste byli zaměstnaní, pracovali jste i žili v ČR, neměli jste důvod pojistné na důchodové zabezpečení řešit. Vždy jste se spoléhali na zaměstnavatele. Co když jste ale zároveň nějakou dobu pracovali v jiném členském státě EU? 

1. 3. 2018
Právo 

Ověřte si možnosti přemístění sídla ze zemí mimo EU

Přeshraniční přemístění sídla upravené v českém zákoně o přeměnách zažívá v posledních letech nesmělý, ale viditelný rozvoj. Základním limitem zákona o přeměnách je ale skutečnost, že se vztahuje pouze na přeshraniční přeměny se státy EU, případně EHP. Dosud proto tímto způsobem nebylo možné provést jakoukoliv přeshraniční přeměnu se zeměmi jako Švýcarsko, USA, Rusko nebo případně i Velká Británie po odchodu z EU. 

28. 2. 2018