EU

Daně 

Dohoda EUROMED – přechodná pravidla

Společenství EUROMED si klade za cíl podporovat hospodářskou integraci mezi státy EU, jejími sousedy, Severní Afrikou, ale i státy na Blízkém východě. Od září letošního roku začala v rámci tohoto společenství platit tzv. přechodná pravidla původu zboží, která zjednodušují dosavadní pravidla vycházející z regionální úmluvy PEM. Co nová přechodná pravidla znamenají v praxi? A které země z EUROMED k nim již přistoupily? 

4. 11. 2021
Daně 

Evropská komise představila nový rámec daňové politiky EU

Evropská komise (dále jen „EK“) zveřejnila dne 18. května 2021 dlouho očekávané sdělení o zdanění podniků pro 21. století, v němž představila svou krátkodobou i dlouhodobou vizi v oblasti zdanění podniků. Navrhovaná agenda by měla podpořit Evropu při zotavování z pandemie covidu-19 a zajistit tak dostatečný přísun veřejných příjmů v nadcházejících letech. Tento dokument doplňuje daňový akční plán, který Evropská komise představila v červenci 2020 jako součást balíčku pro spravedlivé a jednoduché zdanění. 

18. 6. 2021