Národní účetní rada

Daně 

NSS rozhodl ve věci okamžiku zahájení investice

Nejvyšší správní soud ČR vydal rozsudek č. j. 7 Afs 365/2018-62, jenž se zabývá okamžikem, od kterého má účetní jednotka zahrnovat náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku do vstupní ceny. Soud v této věci judikoval, že z hlediska přiřazení určitých nákladů do pořizovací ceny majetku není podstatné, kdy daňový subjekt formálně schválil realizaci investice, ale kdy objektivně započal s jejím uskutečňováním, byť by v danou chvíli nebylo zdárné dokončení této investice zcela jisté. 

22. 11. 2019