Účetní závěrka

Účetnictví 

Jak se vypořádat s inventarizací a inventurou

Jednou z klíčových činností při roční uzávěrce a závěrkových pracích je provedení inventarizace. Zjištění skutečného stavu majetku a závazků a jeho porovnání s účetnictvím je jedním za základních předpokladů pro kvalitní sestavení účetní závěrky. Pozornost věnovaná procesu inventarizace může naznačit procesní nedostatky nebo možná zlepšení v řízení společnosti, interních kontrolách i v jejím účetnictví. V článku uvádíme časté problémy, které se vážou s procesem inventarizace v praxi. 

20. 1. 2022
Účetnictví 

Nové možnosti zveřejnění účetní závěrky za rok 2021

Od 1. 1. 2021 začnou platit pro zveřejňování účetních závěrek nová pravidla. Jedná se o tzv. Zvláštní způsoby zveřejňování podle § 21b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), které se budou týkat výhradně obchodních korporací. Ty budou mít nyní možnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku prostřednictvím svého správce daně. 

22. 11. 2021
COVID-19  Účetnictví 

Účetní závěrka v době koronavirové

Ještě jsme se nestačili vzpamatovat z toho, jak se nám den ze dne změnil svět. Z barevného světa blahobytu jsme se propadli do světa, kde se vyhýbáme osobnímu kontaktu, máme omezený pohyb a bojíme se o zdraví vlastní i svých blízkých. Mnozí i přes větší nebo menší obavy vnímají nastalou situaci také jako příležitost. Najednou jsme všichni a rychle začali komunikovat pomocí moderních technologií, pořádáme video nebo telekonference, skenujeme, mailujeme a zjišťujeme, že šanony plné papírů možná nejsou úplně potřeba. 

3. 4. 2020