Účetní závěrka

Účetnictví 

Uzavírání roku 2018 v účetní závěrce dle IFRS

Tento článek přináší stručný přehled nových a novelizovaných standardů a interpretací účinných pro účetní období končící v prosinci 2018 a později. Obecně však platí, že účetní jednotky mohou nové a novelizované standardy a interpretace začít používat před datem jejich účinnosti (podrobnosti viz jednotlivé standardy a interpretace). Uvádíme tedy i přehled standardů a interpretací, které může účetní jednotka aplikovat pro účetní období končící 31. prosince 2018. 

31. 1. 2019
Účetnictví 

Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele, od 1. 1. 2018

Dne 15. prosince 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod číslem 441/2017 Sb. novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví. Důvodem novely vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „novela vyhlášky“), byla zejména transpozice některých fakultativních ustanovení evropské směrnice o účetnictví, novela vyhlášky č. 501/2002 Sb. pro banky a jiné finanční instituce a dále změny v jiných právních předpisech či zpřesnění stávající úpravy. 

22. 2. 2018