účetní závěrka

Účetnictví 

Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele, od 1. 1. 2018

Dne 15. prosince 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod číslem 441/2017 Sb. novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví. Důvodem novely vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „novela vyhlášky“), byla zejména transpozice některých fakultativních ustanovení evropské směrnice o účetnictví, novela vyhlášky č. 501/2002 Sb. pro banky a jiné finanční instituce a dále změny v jiných právních předpisech či zpřesnění stávající úpravy. 

22. 2. 2018