US GAAP

Účetnictví 

Nová publikace o současných očekávaných úvěrových ztrátách dle standardu ASC 326

Účetní standard o současných očekávaných úvěrových ztrátách je již v platnosti pro většinu společností. Ze zkušeností s jeho používáním vyvstalo mezi uživateli účetních závěrek mnoho otázek. Takto významná a složitá oblast si zaslouží náležitou pozornost, společnost Deloitte proto na toto téma připravila podrobnou publikaci v rámci série Deloitte Roadmap. 

23. 4. 2021
Účetnictví 

Nová publikace poukazuje na rozdíly v účetních standardech IFRS a US GAAP

Přecházíte z US GAAP na IFRS nebo naopak? Potřebujete posoudit možné rozdíly mezi oběma sadami účetních standardů a nevíte, kde začít? Obáváte se, že zdroje, které jste použili v minulosti, již nejsou aktuální poté, co v posledních několika letech došlo k přijetí řady nových standardů? Pak nahlédněte do naší nové publikace, která se problematice rozdílů mezi IRFS a US GAAP podrobně věnuje. 

22. 1. 2021
Účetnictví 

Zajímají vás novinky týkající se US GAAP? Seznamte se s naší webovou platformou DART

V minulosti byl obsah týkající se regulatorní a účetní problematiky zveřejňován na webové stránce iasplus.com, kde bylo také možné najít informace týkající se amerického výkaznictví a souvisejících novinek. Společnost Deloitte v nedávné době shromáždila veškerý obsah související s americkou regulatorní a účetní problematikou do svého nového vyhledávacího nástroje DART (Deloitte Accounting Research Tool). 

22. 9. 2020
Účetnictví 

Rada FASB vydává aktualizaci standardů související s reformou referenčních sazeb

Dne 12. března 2020 vydala americká Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) aktualizaci účetních standardů ASU č. 2020-04 „Usnadnění dopadů reformy referenčních sazeb na finanční výkaznictví”. Stejně jako Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB), která tak učinila v září 2019, FASB reaguje na plánovanou reformu sazeb IBOR, na plánované ukončení používání referenční sazby LIBOR ke konci roku 2021 a na dopad těchto změn na finanční účetnictví. Tato úprava standardu je platná od 12. března 2020 a bude platit omezeně, a to do 31. prosince 2022. 

24. 3. 2020
Účetnictví 

Nově zveřejněna sada otázek a odpovědí týkajících se standardu pojednávajícím o modelu očekávaných úvěrových ztrát (ASC 326)

V červenci 2019 americká Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) vypracovala a zveřejnila užitečný dokument, jenž by měl společnostem pomoci objasnit otázky související s aplikací ustanovení z Aktualizace účetních standardů č. 2016-13, Finanční nástroje – úvěrové ztráty (Téma 326): Ocenění úvěrových ztrát u finančních nástrojů. 

26. 8. 2019